SDVC30 Regulátor vibračného podávača s premenlivou frekvenciou

148.0 s DPH
148.0 bez DPH

Vlastnosti:
Automatické riadenie napätia: Zabudovaná funkcia digitálneho riadenia napätia môže eliminovať kolísanie rýchlosti dávkovania spôsobené kolísaním sieťového napätia.
Mäkký rozbeh: Aby sa predišlo náhlym nárazom na obrobky, môže ovládač vibračného podávača SDVC31-S s premenlivou frekvenciou mierne zvýšiť výstupné napätie z 0 na prednastavenú hodnotu pri spustení.
Nastavenie času jemného štartu: Čas jemného štartu je možné nastaviť presne v digitálnych číslach.
Akcelerácia: Maximálna hodnota výstupného napätia regulátora môže byť zvýšená až na 150% hodnoty vstupného napätia.
Inteligentné fotoelektrické snímanie: Náš adaptívny inteligentný fotoelektrický senzor môže pomôcť zastaviť ovládač, keď je zásobník plný alebo prázdny, a môže pomôcť pri vykonávaní funkcií na nastavenie času jemného štartu, oneskorenia spustenia, oneskorenia vypnutia a logiky.
Diaľkové ovládanie otáčok: Výstupné napätie SDVC31-S s variabilnou frekvenciou vibračného podávača je možné ovládať externým potenciometrom, PLC alebo napäťovým riadiacim signálom od 1V do 5V.
Riadiaci výstup: Riadiaci výstupný signál prichádzajúci z tranzistora môže koordinovať solenoidový ventil alebo iné externé zariadenia s ovládačom.
Zámok klávesnice: Stlačením a podržaním tlačidla „ON / OFF“ na 2 sekundy uzamknete všetky tlačidlá, aby ste zabránili zneužitiu.
Maximálny výstupný limit: Je možné prednastaviť maximálnu hodnotu výstupného napätia na ochranu zariadenia pred poškodením spôsobeným nesprávnym používaním.
Zastaviť, keď je zásobník plný: Senzor NPN môže pomôcť zastaviť ovládač, keď je zásobník plný a pomôcť pri plnení funkcií nastavenia času jemného spustenia, oneskorenia spustenia, oneskorenia vypnutia a logického pripojenia.
Nastavenie indexu krivky: Úpravou tohto parametra môžu operátori dosiahnuť efektívnosť hmotnosti a maximálnu kapacitu.
Obnoviť predvolené nastavenia: Táto funkcia umožňuje používateľovi obnoviť všetky predvolené nastavenia parametrov a resetovať ovládač.
Ochrana proti prehriatiu: Regulátor zastaví svoj výstup, aby sa ochránil, keď je prevádzková teplota príliš vysoká.
Ochrana proti preťaženiu: Regulátor vibračného podávača s premenlivou frekvenciou SDVC31-S zastaví svoj výstup, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka zariadenia, keď prevádzkový prúd prekročí svoju menovitú hodnotu.
Ochrana proti skratu: Ak dôjde ku skratu na výstupe regulátora, regulátor zastaví svoj výstup až do jeho opätovného spustenia. Rozmery: 200 * 55 * 100 (D * Š * V, mm)
Hmotnosť: Hmotnosť diaľkového ovládača je 600 g bez príslušenstva