SDVC22S Digitálny regulátor s premenlivým napätím pre vibračný podávač

69.4 s DPH
69.4 bez DPH

Vlastnosti:

 1. Automatická regulácia napätia: Zabudovaná funkcia digitálnej regulácie napätia môže eliminovať kolísanie rýchlosti dávkovania spôsobené kolísaním napätia v sieti.
 2. Mäkké uvedenie do prevádzky: Aby sa zabránilo náhlym nárazom obrobkov, môže ovládač vibračného podávača SDVC31-S s variabilnou frekvenciou jemne zvýšiť výstupné napätie z 0 na vopred nastavenú hodnotu pri spustení.
 3. Mäkké nastavenie času spustenia: Čas mäkkého spustenia je možné nastaviť presne v digitálnych číslach.
 4. Zrýchlenie: Maximálnu hodnotu výstupného napätia ovládača je možné zvýšiť až na 150% hodnoty vstupného napätia.
 5. Inteligentné fotoelektrické snímanie: Náš adaptívny inteligentný fotoelektrický snímač môže pomôcť zastaviť ovládač, keď je zásobnik plný alebo je zásobnik prázdny, a môže pomôcť pri plnení funkcií nastavenia času mäkkého spustenia, oneskorenia spustenia, oneskorenia vypnutia a logickej postupnosti.
 6. Diaľkové ovládanie otáčok: Výstupné napätie SDVC31-S s variabilným kmitočtom vibračného podávača je možné ovládať externým potenciometrom, PLC alebo riadiacim signálom napätia od 1 V do 5 V.
 7. Riadiaci výstup: Signál riadiaceho výstupu vychádzajúci z tranzistora môže koordinovať solenoidový ventil alebo iné externé zariadenia s regulátorom.
 8. Zamykanie klávesnice: Stlačením a podržaním tlačidla „ON / OFF“ na 2 sekundy uzamknete všetky tlačidlá aby sa predišlo z nesprávnemu použitiu.
 9. Maximálne obmedzenie výstupu: Je možné prednastaviť maximálnu hodnotu výstupného napätia, aby ste chránili zariadenie pred poškodením spôsobeným nesprávnym použitím.
 10. Zastaviť, keď je zásobník plný: Snímač NPN môže pomôcť zastaviť ovládač, keď je zásobnik plný, a pomôcť splniť funkcie nastavenia času mäkkého spustenia, oneskorenia spustenia, oneskorenia vypnutia a nastavenia logickej súvislosti.
 11. Nastavenie indexu krivky: Prevádzkovatelia môžu úpravou tohto parametra dosiahnuť efektivitu hmotnosti a maximálnu kapacitu.
 12. Obnovenie predvolených nastavení: Táto funkcia umožňuje používateľovi obnoviť všetky predvolené nastavenia parametrov a resetovať radič.
 13. Ochrana proti prehriatiu: Ovádač zastaví svoj výstup, aby sa chránil, keď je prevádzková teplota príliš vysoká.
 14. Ochrana proti preťaženiu: Ovládač vibračného podávača SDVC31-S s premenlivou frekvenciou zastaví svoj výstup, aby sa zaistila bezpečnosť prevádzky zariadenia, keď prevádzkový prúd prekročí jeho menovitú hodnotu.
 15. Ochrana proti skratu: Ak dôjde k skratu na výstupe z ovládača, regulátor zastaví svoj výstup, kým nebude reštartovaný.
 • Rozmery: 190 * 53,6394,5 (L * W * H, mm)