SDVC21 – Vibračný regulátor podávača s premenlivým napätím

65.0 s DPH
65.0 bez DPH

Vlastnosti:
1. Automatická regulácia napätia: Zabudovaná funkcia digitálnej regulácie napätia dokáže eliminovať kolísanie rýchlosti dávkovania spôsobené kolísaním napätia v sieti.
2. Mäkký nábeh: Aby sa predišlo náhlemu nárazu dielov, môže ovládač vibračného podávača SDVC31-S s premenlivou frekvenciou mierne zvýšiť výstupné napätie z 0 na prednastavenú hodnotu pri spustení.
3. Nastavenie času jemného štartu: Čas jemného štartu je možné nastaviť presne v digitálnych číslach.
4. Akcelerácia: Maximálna hodnota výstupného napätia regulátora môže byť zvýšená až na 150% hodnoty vstupného napätia.
5. Inteligentné fotoelektrické snímanie: Náš adaptívny inteligentný fotoelektrický senzor môže pomôcť zastaviť ovládač, keď je zásobník plný alebo prázdny, a môže pomôcť pri vykonávaní funkcií na nastavenie času jemného štartu, oneskorenia spustenia, oneskorenia vypnutia a logickej postupnosti.
6. Diaľkové ovládanie otáčok: Výstupné napätie SDVC31-S s variabilnou frekvenciou vibračného podávača je možné ovládať externým potenciometrom, PLC alebo napäťovým riadiacim signálom od 1V do 5V.
7. Riadiaci výstup: Riadiaci výstupný signál prichádzajúci z tranzistora môže koordinovať solenoidový ventil alebo iné externé zariadenia s ovládačom.
8. Zámok klávesnice: Stlačením a podržaním tlačidla „ON / OFF“ na 2 sekundy uzamknete všetky tlačidlá, aby ste zabránili zneužitiu.
9. Maximálny výstupný limit: Je možné prednastaviť maximálnu hodnotu výstupného napätia na ochranu zariadenia pred poškodením spôsobeným nesprávnym používaním.
10. Zastavenie, keď je zásobník plný: Senzor NPN môže pomôcť zastaviť ovládač, keď je zásobník plný a pomôcť pri plnení funkcií nastavenia času jemného štartu, oneskorenia štartu, oneskorenia vypnutia a nastavenia logického spojenia.
11. Nastavenie indexu krivky: Operátori môžu dosiahnuť efektívnosť hmotnosti a maximálnu kapacitu úpravou tohto parametra.
12. Obnoviť predvolené nastavenia: Táto funkcia umožňuje používateľovi obnoviť všetky predvolené nastavenia parametrov a resetovať ovládač.
13. Ochrana proti prehriatiu: Regulátor zastaví svoj výstup, aby sa ochránil, keď je prevádzková teplota príliš vysoká.
14. Ochrana proti preťaženiu: Regulátor vibračného podávača s premenlivou frekvenciou SDVC31-S zastaví svoj výstup, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka zariadenia, keď prevádzkový prúd prekročí svoju menovitú hodnotu.
15. Ochrana proti skratu: Ak dôjde ku skratu na výstupe regulátora, regulátor zastaví svoj výstup až do jeho opätovného spustenia. Rozmery: 200 * 55 * 100 (D * Š * V, mm)
Hmotnosť: Diaľkový ovládač váži 550 g bez príslušenstva