SDVC20-S - Ovládač vibračného podávača s premenlivým napätím

Cena s DPH: 51€​

Cena bez DPH: 40.8

SDVC20-S - Ovládač vibračného podávača s premenlivým napätím

Popis

Vlastnosti:
1. Automatická regulácia napätia: Zabudovaná funkcia digitálnej regulácie napätia môže eliminovať kolísanie rýchlosti podávania spôsobené kolísaním napätia v sieti.
2. Mäkké uvedenie do prevádzky: Aby sa zabránilo náhlym nárazom obrobkov, môže ovládač vibračného podávača SDVC31-S s variabilnou frekvenciou jemne zvýšiť výstupné napätie z 0 na vopred nastavenú hodnotu pri spustení.
3. Mäkké nastavenie času spustenia: Čas mäkkého spustenia je možné nastaviť presne v digitálnych číslach.
4. Zrýchlenie: Maximálnu hodnotu výstupného napätia radiča je možné zvýšiť až na 150% hodnoty vstupného napätia.
5. Inteligentné fotoelektrické snímanie: Náš adaptívny inteligentný fotoelektrický snímač môže pomôcť zastaviť ovládač, keď je dávkovač plný alebo je dávkovač prázdny, a môže pomôcť pri plnení funkcií nastavenia času mäkkého spustenia, oneskorenia spustenia, oneskorenia vypnutia a logickej súvislosti.
6. Diaľkové ovládanie otáčok: Výstupné napätie SDVC31-S s variabilným kmitočtom vibračného podávača je možné ovládať externým potenciometrom, PLC alebo riadiacim signálom napätia od 1 V do 5 V.
7. Riadiaci výstup: Signál riadiaceho výstupu vychádzajúci z tranzistora môže koordinovať solenoidový ventil alebo iné externé zariadenia s regulátorom.
8. Zamykanie klávesnice: Stlačením a podržaním tlačidla „ON / OFF“ na 2 sekundy uzamknete všetky tlačidlá aby sa zabránilo nesprávnej použitiu.
9. Maximálne obmedzenie výstupu: Je možné prednastaviť maximálnu hodnotu výstupného napätia, aby ste chránili zariadenie pred poškodením spôsobeným nesprávnym použitím.
10. Zastaviť, keď sú obrobky plné: Snímač NPN môže pomôcť zastaviť regulátor, keď je dávkovač plny, a pomôcť splniť funkcie nastavenia času mäkkého spustenia, oneskorenia spustenia, oneskorenia vypnutia a nastavenia logickej súvislosti.
11. Nastavenie indexu krivky: Prevádzkovatelia môžu úpravou tohto parametra dosiahnuť efektivitu hmotnosti a maximálnu kapacitu.
12. Obnovenie predvolených nastavení: Táto funkcia umožňuje používateľovi obnoviť všetky predvolené nastavenia parametrov a resetovať ovládač.
13. Ochrana proti prehriatiu: Ovládač zastaví svoj výstup, aby sa chránil, keď je prevádzková teplota príliš vysoká.
14. Ochrana proti preťaženiu: Ovládač vibračného podávača SDVC31-S s premenlivou frekvenciou zastaví svoj výstup, aby sa zaistila bezpečnosť prevádzky zariadenia, keď prevádzkový prúd prekročí jeho menovitú hodnotu.
15. Ochrana proti skratu: Ak dôjde k skratu na výstupe z ovládača, regulátor zastaví svoj výstup, kým nebude reštartovaný. Rozmery: 190 * 53,6394,5 (L * W * H, mm)

Čelný pohľad

Pohľad zdola

Pohľad na signálne rozhranie

Foto balenia

Dalšie výrobky