Digitálny ovládač s variabilnou frekvenciou pre vibračný podávač

Vibračné podávače s variabilnou frekvenciou sú určené pre špičkové aplikácie s presným podávaním dielov. Regulátory vibračného podávača môžu do podávača častí privádzať premenlivú frekvenciu a premenlivé napätie, aby zabezpečili najlepší výsledok podávania. Ovládače vibračného podávača sú stabilné, majú veľa praktických funkcií a všetky parametre je možné na paneli nastavovať digitálne a presne.

Najlepší efekt podávania častí

Výstup s premenlivou frekvenciou od 40 do 400 Hz

Presné nastavenie parametrov pomocou LED digitálneho displeja

Kompatibilný vstup signálu viacerých snímačov

Ovládanie ON / OFF senzorom

Diaľkové ovládanie rýchlosti pomocou PLC alebo potenciometra

Ovládanie výstupu do PLC, solenoidu alebo elektrického relé

Automatická regulácia napätia

Linearita Riadenie rýchlosti podávania

Prepínač výstupnej frekvencie úplnej a polovičnej vlny

Ochrana proti skratu a ochrana proti prehriatiu